اصلاح تصویب نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

شماره۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ                               ۱۳۹۵/۶/۱۰
اصلاح تصویب نامه درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب­ نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بند (غ) ماده (۱) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه می­شود.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) اضافه می­شود:

تبصره ـ قراردادهای نفتی موضوع این تصویب­نامه در محدوده­های زیر اجرایی می­شوند:

الف ـ قراردادهای توسعه مخازن مشترک.

ب ـ قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره­برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.

پ ـ قراردادهای بهره­برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (۲۰%).

ت ـ میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (الف) ماده (۴) اضافه می­شود:

تبصره۳ـ جهت حمایت از شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانک­ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.

۴ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۷ـ در قراردادهای موضوع این تصویب­نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح­ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح­های پیوسته اکتشاف ـ توسعه و بهره­برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می­گردد.

۵ ـ بند (ث) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ث ـ نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه درخصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما می­باشد.

۶ ـ ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۵ـ قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب­نامه می­باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره­برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه­های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق­الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می­شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت­های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان­ها یا مخزن­ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت­های خدماتی نفتی (osc ) (مانند شرکت­های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب ( EPC/E&C ) و دیگر عرضه­کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می­شود (اعم از این که پرداخت­های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF ) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب­نامه نمی­باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری