آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه ها

‌آیین‌نامه گزینش
اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها
‌مصوب هفتمین و هشتمین جلسه مورخ 9 و 1363.11.16 شورای عالی انقلاب فرهنگی
‌روزنامه رسمی شماره: .12192‌دش - تاریخ: 65.10.15
‌الف - داوطلبانی حق ورود به دانشگاه‌ها را دارند که علاوه بر قبولی در امتحانات
کنکور شرایط ذیل در مورد آنان احراز شده باشد.
1 - تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی.
‌تبصره 1 - ملاک تدین داوطلبان ادعای خود ایشان است و هیچکس خودسرانه حق تفتیش و
تحقیق در عقاید آنان را ندارد.
‌تبصره 2 - هر گاه داوطلبی در هنگام ورود به دانشگاه مدعی مسلمانی یا متدین بودن
به یکی از ادیان آسمانی دیگر گردید، ادعای او پذیرفته خواهد شد‌مگر اینکه در یک
محکمه صالح رسمی خلاف آن ثابت شود که در آن صورت از شخص مزبور حق تحصیل (‌و اگر
وارد دانشگاه شده باشد، حق ادامه‌تحصیل) سلب خواهد شد.
2 - عدم مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران (‌اعم از اینکه به صورت فعالیت سیاسی
باشد یا نظامی)
‌تبصره - ملاک عدم مبارزه حال فعلی داوطلب ورود به دانشگاه است و در صورتی که در
گذشته سابقه مبارزه سیاسی یا نظامی با جمهوری اسلامی‌ایران داشته باشد پذیرش او به
دانشگاه مشروط است به احراز توبه وی.
3 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی‌بند و باری (‌فحشا و تهتک).
‌تبصره - ملاک عدم اشتهار حال فعلی داوطلب است و در صورتی که در گذشته به فساد
اخلاقی (‌فحشا)‌اشتهار داشته باشد پذیرش وی مشروط است به‌احراز توبه وی.
ب - روش گزینش
1 - در سؤالات علمی (‌کنکور) سؤالات عقیدتی و سیاسی و اخلاقی منظور می‌شود و
داوطلبان باید در پاسخ به این سؤالات نمره قبولی کسب کرده‌باشند.
2 - در مورد سوابق سیاسی و اخلاقی داوطلبان باید از نهادهایی چون وزارت آموزش و
پرورش و دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب و وزارت‌اطلاعات کتباً استعلام شود پس از
اعلام نتیجه کنکور، در روزنامه‌ها می‌توان اعلان کرد که چند نفر به دلیل مسائل
اخلاقی و سوابق سوء مردود شده‌اند.
ج - نحوه استعلام سوابق داوطلبان
1 - مشخصات کلیه داوطلبان ورود به دانشگاه بلافاصله پس از ثبت نام و اسامی
قبول‌شدگان به علاوه 10 تا 15 درصد اضافی باید برای استعلام و‌احراز شرایط لازم
(‌که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است) به مراکز پنجگانه ذیل ارسال
شود:
1) وزارت آموزش و پرورش*
*>>‌پاورقی: اسامی دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان به بخشهای مربوطه در آموزش و
پرورش فرستاده می‌شود تا هر دانش‌آموزی که مشهور به فساد‌اخلاقی و غیره است قبلاً
شناسایی شود و به اطلاع کمیته گزینش رسانده شود.<<
2) وزارت اطلاعات
3) دادستانی انقلاب
4) دادسرای عمومی
5) مرکز اسناد تحقیق مربوط به کنکور سالهای قبل
2 - هر گاه مراکز پنجگانه فوق در مورد داوطلبی گزارش منفی ارائه ندادند ورود
داوطلب مزبور به دانشگاه بلامانع است مگر اینکه گزارش منفی‌مستندی از منبع موثق
دیگر در باره وی واصل شده باشد.
3 - داوطلبانی که دارای حداقل یک گزارش منفی باشند (‌خواه از مراکز پنجگانه فوق یا
از منبع موثق دیگر) پرورنده ایشان باید همراه با مدارک موجود‌به هیأت مرکزی گزینش
فرستاده شود. حکم نهایی در مورد ورود یا ممانعت از ورود چنین داوطلبانی به دانشگاه
باید پس از بررسی هیأت مرکزی‌گزینش توسط قاضی هیأت صادر شود.
‌د - شمول آیین‌نامه
‌این آیین‌نامه خاص دوره‌های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد است در مورد
داوطلبان دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته از دانشگاهی که‌داوطلب قبلاً در مقطع
لیسانس فارغ‌التحصیل گردیده (‌به جای وزارت آموزش و پرورش) و همچنین محل کار
داوطلبان (‌در صورتی که اشتغال‌داشته‌اند) تحقیق به عمل خواهد آمد.
ه - هیأت مرکزی گزینش دانشجو
‌تعیین صلاحیت اخلاقی داوطلبان به عهده هیأت مرکزی گزینش دانشجو است که زیر نظر
مستقیم وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود، هیأت‌مذکور توسط شورای عالی انقلاب
فرهنگی منصوب می‌شوند.
‌و - گزارش فعالیتها
‌وزیر فرهنگ و آموزش عالی موظف است گزارش فعالیت هیأت مرکزی گزینش دانشجو را مرتباً
به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.