# عنوان تاریخ تصویب
1028216 قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان 1395/07/27
1028210 قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین 1395/07/27
998090 رأی شماره های ۴۹۲ ـ ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) قابل طرح در شعب دیوان می باشد 1395/07/27
1027119 مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران پیرامون اصلاح مصوبه ۱۳۹۴/۷/۲۷ ـ ابلاغ محدوده تاریخی ۱۶۸شهرکشور و تعیین رویکرد های کلی حفاظت و احیاء محدوده های تاریخی ـ فرهنگی در تهیه سندواحد بافتهای تاریخی ـ فرهنگی 1394/07/27
947609 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح سامان دهی تپه مراد آب کرج 1394/07/27
947570 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی کاشان ـ اراضی فتح المبین 1394/07/27
944579 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زرقان 1394/07/27
944574 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوئین سفلی 1394/07/27
923238 اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین 1393/07/27
923230 اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود 1393/07/27