# عنوان تاریخ تصویب
1049715 سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور 1396/11/09
1049054 سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور 1396/11/09
1045456 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ 1396/11/09
1014561 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی 1395/11/09
1014560 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت 1395/11/09
1014559 اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶/۳۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ شورای عالی اداری 1395/11/09
1011870 رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹ 1395/11/09
839212 رأی شماره های ۸۳۳ ـ ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه شماره ۴۷۰۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ (آیین نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1391/11/09
837445 رأی شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ 1391/11/09
837055 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ساختاری (جامع) شهر کوهسار 1391/11/09