# عنوان تاریخ تصویب
1052475 تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰ 1397/01/16
1014547 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) 1396/01/16
1014070 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1396/01/16
1014069 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 1396/01/16
961878 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی 1395/01/16
960764 تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دستگاه مسئول اجرای پروژه های اولویت دار برای اجرا در سال ۱۳۹۵ 1395/01/16
960760 تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع: تعیین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه مسئول اجرای پروژه های اولویت دار برای اجراء در سال ۱۳۹۵ 1395/01/16
929383 تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی 1394/01/16
927474 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ 1394/01/16
927274 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور 1394/01/16