# عنوان تاریخ تصویب
1038463 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1396/08/27
1001591 اصلاح بند (۱ )تصویب نامه شماره ۱۰۶۵۴۶/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۷ 1395/08/27
945776 رأی شماره های ۹۴۱ـ ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) 1394/08/27
877444 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر احمد سرگوراب 1392/08/27
868153 اصلاحیه دادنامه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1392/08/27
868149 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخص های شناسایی بافت های فرسوده 1392/08/27
868146 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق آباد 1392/08/27
868138 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لاهیجان 1392/08/27
868137 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز 1392/08/27
868072 رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی 1392/08/27