# عنوان تاریخ تصویب
986076 اصلاح بند (۱) تصمیم نامه شماره ۴۳۶۳۱/۲۰۷۴۴۷ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ 1395/01/25
960784 تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها و موتورسیکلتها 1395/01/25
960782 تصویب نامه درخصوص تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای 1395/01/25
960683 آیین­ نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات­ رسانی به ایثارگران 1395/01/25
960681 الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور 1395/01/25
960674 اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ 1395/01/25
892533 رأی اصلاحی شماره های ۲۵ـ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1393/01/25
892532 رأی شماره های ۱۱۳ـ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار و فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار 1393/01/25
888540 رأی شماره های ۹۶ ـ ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست 1393/01/25
885343 رأی شماره های ۹۳ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۵/۷۸/۵۶۵۱۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۸ سازمان آموزش و پرورش استان ایلام مبنی بر ممنوعیت ذخیره سازی مرخصی سرایداران مدارس به میزان بیش از ۱۵ روز در هر سال 1393/01/25