# عنوان تاریخ تصویب
996353 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است 1395/06/02
996351 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است 1395/06/02
996324 تعیین مناسبت های جدید تقویم رسمی سال ۱۳۹۶ هجری شمسی 1395/06/02
990278 قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص 1395/06/02
990272 قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 1395/06/02
987008 رأی شمارههای ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1395/06/02
914436 تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های خدمات درمان اعتیاد در بخش دولتی جهت مراکز سرپایی و تعرفه هتلینگ مراکز اقامتی (TC) سال ۱۳۹۳ 1393/06/02
901461 تصویب نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه 1393/06/02
901448 تصویب نامه درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) 1393/06/02
901410 اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1393/06/02