# عنوان تاریخ تصویب
1069076 قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1397/04/31
1068118 تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم 1397/04/31
1068090 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی 1397/04/31
1068089 تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی وزارت کشور 1397/04/31
1068088 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای سال ۱۳۹۷ 1397/04/31
1068087 تصویب نامه درخصوص تعدیل و اجرای جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی 1397/04/31
1068078 اصلاح تصویب­ نامه شماره ۱۶۵۳۲۹/ت۵۵۲۰۸ک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ 1397/04/31
1068077 الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲ 1397/04/31
1068076 اصلاح ماده (۱۹) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید 1397/04/31
1034152 رأی شماره ۵۰۵ با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور 1396/04/31