# عنوان تاریخ تصویب
1070528 اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک 1397/05/27
986970 تصویب نامه درخصوص اقدام وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران 1395/05/27
986079 اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 1395/05/27
986075 اصلاح تصویب نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت۴۸۶۰۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ 1395/05/27
986074 آیین­نامه تشکل‏های مردم­ نهاد 1395/05/27
986073 آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی 1395/05/27
986070 الحاق مواد (۵) تا (۷) به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1395/05/27
986069 تصویب نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 1395/05/27
986068 تصویب نامه در خصوص اصلاح بخشی از تعرفه های هزینه خدمات سال ۱۳۹۳ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 1395/05/27
986062 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ٢٢ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی 1395/05/27