# عنوان تاریخ تصویب
803382 آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ 1390/08/01
802639 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان 1390/08/01
802625 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان خرم آباد 1390/08/01
802618 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای سین مرکز دهستان سین از توابع بخش مرکزی شهرستان برخوار در استان اصفهان به شهر 1390/08/01
801720 تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد ملی کنترل آفات و آلودگیها 1390/08/01
801500 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ 1390/08/01
801499 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان 1390/08/01
801092 تصویب نامه در خصوص اخذ تعرفه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1390/08/01
800738 تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به شرط عمل متقابل 1390/08/01
800641 آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 1390/08/01