# عنوان تاریخ تصویب
134260 قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات 1387/05/20
134257 قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین 1387/05/20
124006 تغییر دستگاه اجرایی پروژه شماره 4 طرح ساختمان و تجهیز آموزشکده های پزشکی و پیراپزشکی اراک ، خرم آباد، ایلام و مهاباد با عنوان مطالعه و احداث آموزشکده علمی و کاربردی مهاباد از وزارت مسکن و شهرسازی به دانشگاه ارومیه 1383/05/20
123995 واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 66 فرعی از 460 اصلی واقع در خیابان شهید فلاحی کوچه شیرکوه شماره 24.1 از بنیاد ایرانشناسی به نهاد ریاست جمهوری 1383/05/20
123994 اصلاح جدول پیوست تصویبنامه اجازه انحلال شرکتهای سازمان صنایع ملی ایران و انحلال شرکت حمل ونقل کالا از شرکتهای زیر مجموعه شرکت 1383/05/20
123993 حذف ردیف (6) و اصلاح فهرست پیوست تصویبنامه شماره .25101ت 23856ه¨ مورخ 1380.5.28 1383/05/20
123992 اجازه ورود و ترخیص پانزده دستگاه کامیونت یونیماک به وزارت نفت 1383/05/20
123991 اجازه امضای موقت قرارداد جامع و همکاری با ونزوئلا به وزارت صنایع و معادن 1383/05/20
101166 تقویم رسمی کشور برای سال 1384 هجر ی شمسی 1383/05/20
100234 انتخاب رئیس دانشگاه شاهد 1383/05/20