# عنوان تاریخ تصویب
122253 معرفی فرودگاه خرم آباد به عنوان مرز هوایی جهت اعزام زوار به کشورهای سوریه و عراق 1381/05/27
122252 اعطای مجوز به وزارت نفت جهت برگزاری هفتمین همایش بین المللی نفت وگاز 1381/05/27
102409 نقل از شماره 16784-20/7/1381 روزنامه رسمی 1381/05/27
102407 نقل از شماره 16782-17/7/1381 روزنامه رسمی 1381/05/27
102405 نقل از شماره 16779-14/7/1381 روزنامه رسمی 1381/05/27
102404 نقل از شماره 16779-14/7/1381 روزنامه رسمی 1381/05/27
119439 شناخته شدن روستای آیسک مرکز دهستان آیسک از توابع بخش سرایان شهرستان فردوس در استان خراسان به عنوان شهر آیسک 1378/05/27
119438 تبدیل روستای لیکک مرکز بخش بهمئی شهرستان ده دشت در استان کهکیلویه و بویر احمد به شهرلیکک 1378/05/27
119437 تبدیل روستاهای گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه سرا و یلمان از توابع شهرستان سیاه کل در استان گیلان به عنوان شهر گوراب زرمیخ و شهر دیلمان 1378/05/27
119436 تبدیل روستای با یک مرکز بخش با یک شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان به شهر با یک 1378/05/27