# عنوان تاریخ تصویب
120814 انتزاع محدوده منطقه مسکونی عالی شهر در استان بوشهر از محدوده تقسیماتی دهستان دلوار شهرستان تنگستان و الحاق آن به دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بوشهر 1379/07/27
120813 تحویل اموال به شرح جدول پیوست متعلق به ستاد بازسازی مناطق جنگزده کشور به استانداری به جمعیت هلال احمر- استانداری- اداره کل آموزش و پرورش- اداره کل اوقاف و امور خیریه - اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس 1379/07/27
120812 تحویل اموال به شرح جدول پیوست متعلق به شرکت آب و فاضلاب و سازمان تبلیغاتی اسلامی بوشهر 1379/07/27
120811 تحویل اموال به شرح جدول پیوست متعلق به ستاد بازسازی مناطق جنگزده کشور به استانداری خوزستان 1379/07/27
120806 تعیین سقف اضافه کار ساعتی برای بیست درصد از کارکنان فنی مؤسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به میزان یکصد و هفتاد و پنج ساعت در ماه 1379/07/27
120805 تصویب مواردی در خصوص بدهیها و مسائل مشکلات خاص شرکتهای چیپال، سینا آلومینیوم، فرش پارس، روغن نباتی نوین پونه تهران، فرش دشت مغان، میهن گاز و ایران بهلر پنوماتیک 1379/07/27
120804 اجازه خریداری و ورود مقدار سیصد هزار تن جو علاوه بر مقادیر مصوب از محل سهمیه ارزی سال 1380 به وزارت جهاد سازندگی 1379/07/27
131782 تمدیداختیارات تفویضی به رؤسای کل دادگستری هاجهت معرفی نماینده به کمیسیون های مختلف قضایی 1378/07/27
119614 اصلاح تصویبنامه تعیین قیمت فروش هر لیتر روغن موتور تصفیه دوم حداکثر معادل روغن موتور مشابه تصفیه اول 1378/07/27
119612 اجازه صدور روغن موتور تصفیه اول به شرکتهای نفت بهران و نفت پارس در سال 1378 1378/07/27