جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1565260 اصلاح بند (۷) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/07 1399/04/07
1565604 تصویب نامه در خصوص اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین) 1399/04/04 1399/04/09
1565602 تصویب نامه در خصوص تبدیل محله موسوم به رضوانشهر بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد به شهر مجومرد 1399/04/04 1399/04/09
1565598 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/04 1399/04/08
1565594 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/04 1399/04/09
1565592 اصلاح تصمیم نامه شماره ۳۷۵۸۴/۲۳۴۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ 1399/04/04 1399/04/04
1565590 اصلاح بند (۳) ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/04/04 1399/04/07
1565606 تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ 1399/04/01 1399/04/04
1565600 آیین­نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1399/04/01 1399/04/04
1565596 آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1399/03/25 1399/04/09