جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1554564 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی 1399/03/18 1399/03/21
1554432 اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ 1399/03/18 1399/03/21
1547354 اصلاح بند (۲) تصویب­نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ 1399/03/13 1399/03/13
1561620 آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/11 1399/03/27
1554542 آیین نامه اجرایی جزء­های (۲ ) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/11 1399/03/24
1554440 آیین­نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/11 1399/03/19
1554438 آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/11 1399/03/19
1554436 آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/11 1399/03/19
1554434 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/11 1399/03/19
1547366 تصویب نامه در خصوص وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹ 1399/03/11 1399/03/17