جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1547362 آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 1399/03/11 1399/03/17
1547358 آیین­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/11 1399/03/17
1547356 آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 1399/03/11 1399/03/17
1547350 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۵۷ 1399/03/10 1399/03/10
1547344 تصویب نامه در خصوص تشکیل انجمن مجزا در فدراسیون های چندرشته ای 1399/03/07 1399/03/07
1538458 آیین نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی» 1399/03/07 1399/02/28
1547360 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 1399/03/01 1399/03/17
1547364 آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 1399/02/31 1399/03/13
1538546 قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ 1399/02/31 1399/02/31
1538480 اصلاح نظام رتبه بندی معلمان 1399/02/31 1399/03/06