جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1212246 تصویب نامه در خصوص تخصیص مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال به سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/04/12 1398/04/16
1199470 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی 1398/04/12 1398/04/18
1172042 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1398/04/10 1398/04/10
1233662 آیین­ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/04/09 1398/05/07
1212106 آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/04/09 1398/04/17
1199466 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ مورخ ۱۳۹/۳/۲۱ ۸ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ۳۷۰/۹۵/۳۷۹۵۰ـ۱۳۹۵/۹/۲۰ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 1398/04/09 1398/04/09
1184310 تصویب اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی 1398/04/06 1398/04/06
1224270 طرح جامع ـ تفصیلی شهر پل سفید 1398/04/03 1398/04/18
1158554 دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۰۷۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ایجاد زیرساخت های لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» 1398/04/03 1398/04/03
1233654 اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور 1398/04/02 1398/05/06