جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
196 طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/18
دوره : یازدهم
195 طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی
» 1399/05/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/01
دوره : یازدهم
194 طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
» 1399/06/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
193 طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۹
» 1399/04/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1399/04/18
دوره : یازدهم
192 طرح تشکیل شورای عالی محیط زیست توسط معاون اول رئیس جمهور
» 1399/03/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/03/25
دوره : یازدهم
191 قانون مجازات افرادی که از اجرای قانون امتناع می کنند./ اصلاح ماده ۵۷۶ قاون مجازات اسلامی
» 1399/05/28 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/28
دوره : یازدهم
190 طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی
» 1399/06/16 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/16
دوره : یازدهم
189 طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
188 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰ و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵ (ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی)
» 1399/05/20 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/20
دوره : یازدهم
187 تعیین وظایف و اختیارات فرمانداری های ویژه
» 1399/05/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/13
دوره : یازدهم