طرح خط مشی و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1395/10/07 دوره : دهم شماره ثبت : 227 شماره اجلاسیه : 61 ترتیب چاپ : 390 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات فرهنگی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1395/10/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/08/28 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری