طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/11 دوره : دهم شماره ثبت : 279 شماره اجلاسیه : 117 ترتیب چاپ : 551 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/05/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 279