طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 289 شماره اجلاسیه : 124 ترتیب چاپ : 578 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1396/05/18 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
3 ›  1396/05/21 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
4 ›  1396/05/24 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی