طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 293 شماره اجلاسیه : 124 ترتیب چاپ : 582 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  آموزش و تحقیقات، امور داخلی کشور و شوراها، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/09/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 293
3 ›  1398/02/25 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/03/12 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری