طرح ضرورت و الزام در برخورداری از شناسه تأییدیه کالاها و محصولات ساختمانی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 294 شماره اجلاسیه : 124 ترتیب چاپ : 583 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن فرعی :  عمران، اقتصادی ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/07/18 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
3 ›  1396/08/29 بایگانی
یک شوری