طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 297 شماره اجلاسیه : 124 ترتیب چاپ : 586 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/06/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 297
3 ›  1396/07/11 گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
یک شوری
4 ›  1396/08/22 بایگانی
یک شوری