لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/28 دوره : دهم شماره ثبت : 303 شماره اجلاسیه : 125 ترتیب چاپ : 592 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/28 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/06/08 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1396/07/17 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
4 ›  1396/07/26 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری