طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/07/16 دوره : دهم شماره ثبت : 327 شماره اجلاسیه : 144 ترتیب چاپ : 660 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/07/16 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/06/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 327