طرح الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده(34) قانون اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/26 دوره : دهم شماره ثبت : 350 شماره اجلاسیه : 159 ترتیب چاپ : 768 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ویژه حمایت از تولید ملی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1393/12/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 350
2 ›  1396/09/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری