لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/04 دوره : دهم شماره ثبت : 393 شماره اجلاسیه : 200 ترتیب چاپ : 890 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات زیربنایی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 11

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/02/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 393
3 ›  1397/03/20 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/05/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 393
5 ›  1398/08/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1398/09/09 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
7 ›  1398/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 393
8 ›  1398/12/07 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1399/01/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 393
10 ›  1399/02/20 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
11 ›  1399/03/07 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری