طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/03/29 دوره : دهم شماره ثبت : 416 شماره اجلاسیه : 217 ترتیب چاپ : 986 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 17

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968521 حسن  لطفی حسن لطفی همدان (رزن) یازدهم
968753 محمدرضا بادامچی محمدرضا بادامچی تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم
969023 احمد  بیگدلی احمد بیگدلی زنجان (خدابنده) دهم
968688 ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان) دهم
701810 سلمان خدادادی سلمان خدادادی آذربایجان شرقی (ملکان) دهم
811830 رسول خضری رسول خضری آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم
968876 خدیجه  ربیعی فرادنبه خدیجه ربیعی فرادنبه چهار محال بختیاری (بروجن) دهم
968993 علی  ساری علی ساری خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون) دهم
968512 زهرا ساعی زهرا ساعی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
813368 عبدالرضا عزیزی عبدالرضا عزیزی خراسان شمالی (شیروان) دهم
701924 علیرضا محجوب علیرضا محجوب تهران (تهران) دهم
968697 سمیه محمودی سمیه محمودی اصفهان (شهرضا) یازدهم
968974 جلیل  مختار جلیل مختار خوزستان (آبادان) یازدهم
968501 محمد وحدتی هلان محمد وحدتی هلان آذربایجان شرقی (بستان آباد) دهم
968679 شکور پورحسین شقلان شکور پورحسین شقلان اردبیل (بیله سوار / پارس آباد) دهم
969067 علی کرد علی کرد سیستان و بلوچستان (خاش) دهم
968789 عباس  گودرزی عباس گودرزی لرستان (بروجرد) یازدهم

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/03/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/04/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 416
3 ›  1397/07/15 استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
یک شوری
4 ›  1397/07/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 416