طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/06/14 دوره : دهم شماره ثبت : 466 شماره اجلاسیه : 241 ترتیب چاپ : 1088 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات فناوری های نوین *

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/06/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/07/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 466
3 ›  1397/09/07 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/10/09 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1397/10/16 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری