لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/03 دوره : دهم شماره ثبت : 468 شماره اجلاسیه : 243 ترتیب چاپ : 1101 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، صنایع و معادن

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات زیربنایی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 468
3 ›  1397/10/23 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/10/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1398/04/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 468
6 ›  1398/10/23 گزارش شور دوم (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
7 ›  1398/10/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1398/11/16 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری