مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح "اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح "اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1397/07/15    دوره : دهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 480    شماره اجلاسیه : 248    ترتیب چاپ : 1126   
QR

1397/07/15 یک شوری

دوره : دهم 1397/07/15 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس
نظر شما