مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح "اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی"
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح "اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی"
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1397/07/15    دوره : دهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 482    شماره اجلاسیه : 248    ترتیب چاپ : 1128   
QR

1397/07/15 یک شوری

دوره : دهم 1397/07/15 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1397/08/30

دوره : دهم 1397/08/30 دریافت نسخه چاپی
نظر شما