لایحه "الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/08/01 دوره : دهم شماره ثبت : 488 شماره اجلاسیه : 252 ترتیب چاپ : 1149 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/08/01 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/03/25 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری