طرح" تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/07 دوره : دهم شماره ثبت : 502 شماره اجلاسیه : 261 ترتیب چاپ : 502 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/07 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1397/09/25 بایگانی
یک فوریتی