طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/09/13 دوره : دهم شماره ثبت : 511 شماره اجلاسیه : 263 ترتیب چاپ : 1214 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 22

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
968519 احد آزادی خواه احد آزادی خواه همدان (ملایر) یازدهم
968895 احمد انارکی محمدی احمد انارکی محمدی کرمان (رفسنجان) دهم
968558 علی اکبر کریمی علی اکبر کریمی مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم
968892 نظر افضلی نظر افضلی خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان) دهم
968734 سکینه الماسی سکینه الماسی بوشهر (جم کنگان دیر) دهم
701781 یوناتن بت کلیا یوناتن بت کلیا نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم
968688 ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین اصفهان (اصفهان) دهم
813818 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گیلان (رشت) دهم
701998 حمید رضا حاجی بابایی حمید رضا حاجی بابایی همدان (همدان) یازدهم
969060 سید حسن حسینی (شاهرودی) سید حسن حسینی (شاهرودی) سمنان (شاهرود) دهم
968876 خدیجه ربیعی فرادنبه خدیجه ربیعی فرادنبه چهار محال بختیاری (بروجن) دهم
968954 حسین رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون) دهم
968512 زهرا ساعی زهرا ساعی آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم
701856 علیرضا سلیمی علیرضا سلیمی مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم
1024248 ناصر شریفی هرمزگان (بندرلنگه) دهم (میان دوره ای)
968852 احمد صفری احمد صفری کرمانشاه (کرمانشاه) دهم
968974 جلیل مختار جلیل مختار خوزستان (آبادان) یازدهم
968524 محمد مهدی مفتح محمد مهدی مفتح همدان (تویسرکان) یازدهم
968550 محمدرضا منصوری محمدرضا منصوری مرکزی (زرندیه / ساوه) دهم
701980 حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم) یازدهم
968897 یحیی کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت) دهم
968789 عباس گودرزی عباس گودرزی لرستان (بروجرد) یازدهم

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/09/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/10/04 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1397/11/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 511
4 ›  1397/12/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/01/28 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری