لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/10/02 دوره : دهم شماره ثبت : 519 شماره اجلاسیه : 268 ترتیب چاپ : 1239 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات سیاسی ، معاونت پژوهش های سیاسی - حقوقی فرعی :  معاونت پژوهش های فرهنگی - اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 14

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/10/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/02/04 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/02/18 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1398/02/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 519
5 ›  1398/02/25 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1398/03/11 نظر شورای نگهبان (استمهال)
یک شوری
7 ›  1398/04/18 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1398/04/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 519
9 ›  1398/04/29 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
10 ›  1398/05/15 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
11 ›  1398/06/16 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
12 ›  1398/07/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 519
13 ›  1398/07/06 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
14 ›  1398/07/11 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری