طرح استفساریه جزء(4) بند«ب» تبصره(2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/10/30 دوره : دهم شماره ثبت : 532 شماره اجلاسیه : 276 ترتیب چاپ : 1273 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی ، مطالعات فرهنگی *

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/10/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/12/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 532
3 ›  1398/08/01 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/08/21 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری