لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/10/30 دوره : دهم شماره ثبت : 535 شماره اجلاسیه : 276 ترتیب چاپ : 1276 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/10/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/12/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 535
3 ›  1398/03/11 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری