لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/07 دوره : دهم شماره ثبت : 537 شماره اجلاسیه : 280 ترتیب چاپ : 1285 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/07 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1397/12/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 537
3 ›  1398/02/30 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
4 ›  1398/03/12 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
5 ›  1398/03/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 537
6 ›  1398/03/26 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
7 ›  1398/04/05 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی