لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/11/07 دوره : دهم شماره ثبت : 538 شماره اجلاسیه : 280 ترتیب چاپ : 1286 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  صنایع و معادن

دفتر

فرعی :  مطالعات فرهنگی *، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/11/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/02/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 538
3 ›  1398/03/28 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/04/18 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری