تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/12/21 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/03 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/10/18 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1399/02/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 556
5 ›  1399/02/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 556