لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/22 دوره : دهم شماره ثبت : 564 شماره اجلاسیه : 319 ترتیب چاپ : 1390 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  انرژی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اقتصادی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/22 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/04/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 564