لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/24 دوره : دهم شماره ثبت : 570 شماره اجلاسیه : 321 ترتیب چاپ : 1399 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/24 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/04/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 570