لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/29 دوره : دهم شماره ثبت : 572 شماره اجلاسیه : 323 ترتیب چاپ : 1404 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری