لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/29 دوره : دهم شماره ثبت : 573 شماره اجلاسیه : 323 ترتیب چاپ : 1405 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/06 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/07/30 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری