لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/31 دوره : دهم شماره ثبت : 575 شماره اجلاسیه : 325 ترتیب چاپ : 1409 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، صنایع و معادن ، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/31 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1398/06/03 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
یک فوریتی
3 ›  1398/07/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 575