طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/02/30 دوره : دهم شماره ثبت : 574 شماره اجلاسیه : 324 ترتیب چاپ : 1408 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/02/30 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/04/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 574