لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/03/20 دوره : دهم شماره ثبت : 579 شماره اجلاسیه : 330 ترتیب چاپ : 1423 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/03/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری