لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/03/20 دوره : دهم شماره ثبت : 580 شماره اجلاسیه : 331 ترتیب چاپ : 1424 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/03/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/23 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
دو شوری
3 ›  1398/10/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
4 ›  1398/11/16 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری