معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/03/26 دوره : دهم شماره ثبت : 582 شماره اجلاسیه : 333 ترتیب چاپ : 1433 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/03/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری