طرح اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/02 دوره : دهم شماره ثبت : 589 شماره اجلاسیه : 337 ترتیب چاپ : 1448 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری