لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/25 دوره : دهم شماره ثبت : 599 شماره اجلاسیه : 344 ترتیب چاپ : 1467 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو فوریتی
2 ›  1398/04/30 گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
3 ›  1398/04/31 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
4 ›  1398/05/01 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
5 ›  1398/05/02 نظر شورای نگهبان (تایید)
دو فوریتی