اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/25 دوره : دهم شماره ثبت : 601 شماره اجلاسیه : 344 ترتیب چاپ : 1469 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  عمران

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/05/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 601
3 ›  1398/09/27 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/10/14 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری