اصلاح ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 10/10/1379

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/25 دوره : دهم شماره ثبت : 602 شماره اجلاسیه : 344 ترتیب چاپ : 1470 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  عمران، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/05/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 602
3 ›  1398/10/02 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/11/01 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری