اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/25 دوره : دهم شماره ثبت : 603 شماره اجلاسیه : 344 ترتیب چاپ : 1471 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری